t1 t2 t3 t4

Harmonogram

Uchwały dotyczące wspólnot mieszkaniowych przy ul. Gołężyckiej i Gwareckiej we Wrocławiu przewidzianych do udziału w projekcie modyfikacji systemu opomiarowania zużycia wody z wykorzystaniem wodomierzy odczytywanych zdalnie.

dokument Adobe Reader [WZÓR] - uchwała - wyposażenie nieruchomości w wodomierze odczytywanych zdalnie.

dokument Adobe Reader [WZÓR] - uchwała - przyjęcie regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków uwzględniającego zdalne odczyty wodomierzy.

Harmonogram wymiany wodomierzy Gwarecka/Gołężycka - termin II


NAZWA WSPÓLNOTY DZIEŃ GODZINY
Gołężycka 1 19.12.2017 13.00-17.00
Gołężycka 3 19.12.2017 13.00-17.00
Gołężycka 5 19.12.2017 13.00-17.00
Gołężycka 7 19.12.2017 13.00-17.00
Gołężycka 11 19.12.2017 13.00-17.00
Gołężycka 15 19.12.2017 13.00-17.00
Gołężycka 17 19.12.2017 13.00-17.00
Gołężycka 21 19.12.2017 13.00-17.00
Gołężycka 28 19.12.2017 13.00-17.00
Gołężycka 30 19.12.2017 13.00-17.00
Gołężycka 32 19.12.2017 13.00-17.00
Gołężycka 42 19.12.2017 13.00-17.00
Gwarecka 17 19.12.2017 17.00-19.00
Gwarecka 19 19.12.2017 17.00-19.00
Gwarecka 21 20.12.2017 13.00-19.00
Gwarecka 23 20.12.2017 13.00-19.00
Gwarecka 25 20.12.2017 13.00-19.00
Gwarecka 29 20.12.2017 13.00-19.00
Gwarecka 31 20.12.2017 13.00-19.00
Gwarecka 33 20.12.2017 13.00-19.00


kontakt-
wzory umów-
wzory uchwał WM-
wzór pełnomocnictwa-
wzory regulaminów-
ubezpieczenia WM-
właściciel lokalu-
lokator-
zarządca-
nowa ustawa 2015-
deklaracja-
kartoteka (IOK)         
WSI
18057 odwiedziny