t1 t3 t4

ZAPYTANIE OFERTOWE

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 25, 25OF, 50-449 WROCŁAW. DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA NA WYKONANIE REMONTU KAPITALNEGO BUDYNKU MIESZKALNO - USŁUGOWEGO.

Miejsce składania ofert:

Kompleksowa Obsługa Osiedla .KOO. Sp. z o.o.,
ul. Bulwar Ikara 29A/3, 54-130 Wrocław

Oferty winny być złożone w zamkniętych kopertach z nazwą zadania:

"DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA NA WYKONANIE REMONTU KAPITALNEGO NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 25, 25OF, 50-449 WROCŁAW" oraz nazwą wykonawcy.

Termin składania ofert: 02.10.2017 roku do godziny 11:00
Termin wyboru oferty: 02.10.2017 roku o godzinie 11:30

Szczegóły dot. oferty można pobrać tutaj (dokument .pdf).

kontakt-
wzory umów-
wzory uchwał WM-
wzór pełnomocnictwa-
wzory regulaminów-
ubezpieczenia WM-
właściciel lokalu-
lokator-
zarządca-
nowa ustawa 2015-
deklaracja-
kartoteka (IOK)         
WSI
68102 odwiedziny