t1 t2 t3 t4

Zgłoszenia o awariach

Zadaniem pogotowia jest zabezpieczenie instalacji w taki sposób, aby nie zagrażała ona bezpieczeństwu,. co nie jest równoznaczne z całkowitym usunięciem każdej zgłoszonej usterki. W przypadku, gdy jej. usunięcie na miejscu nie jest możliwe, przyczyny awarii - po zabezpieczeniu instalacji - będą usuwane. w normalnym trybie przez firmy obsługujące wspólnotę mieszkaniową.

W przypadku zgłoszeń dotyczących awarii na instalacjach niewchodzących w skład części wspólnych. ekipy interwencyjne pogotowia mogą obciążyć kosztami wykonanych prac zgłoszeniodawcę.


Po godzinach pracy biura oraz w dni wolne należy zgłaszać:

 • Pogotowie wodno-kanalizacyjne i elektryczne: 605 979 282,

 • Pogotowie MPEC: 71 796 54 70,

 • Pogotowie dźwigowe - zależnie od adresu nieruchomości:

  KONE Sp. z o.o. - tel. 800 566 300

   ul. Arbuzowa 21-29
   ul. Daktylowa 10-14

  Z.T.D Techlift Sp. z o.o. - tel. 71 711 00 22

   ul. Długosza 3

  SCHINDLER Sp. z o.o. - tel. 801 880 013

   ul. Orzechowa 49

  Wrocławskie P.R.Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o.
  - tel. 71 344 10 22 i 501 474 530

   SM "HYDROTECHNIK"
   ul. Błogosławionej Edyty Stein 2-4
   SM "HYDROTECHNIK"
   ul. Kluczborska 32-34

  Wszystkie pozostałe adresy niewymienione powyżej
  KON-REM Sp. z o.o. - tel. 71 351 39 66


  Telefony alarmowe

  Pogotowie energetyczne:
  tel. 991

  Pogotowie gazowe:
  tel. 992

  Pogotowie MPEC:
  tel. 993

  Pogotowie MPWiK:
  tel. 994

  Policja:
  tel. 997

  Straż pożarna:
  tel. 998

  Pogotowie ratunkowe:
  tel. 999

  Straż Miejska:
  tel. 986

 • kontakt-
  wzory umów-
  wzory uchwał WM-
  wzór pełnomocnictwa-
  wzory regulaminów-
  ubezpieczenia WM-
  właściciel lokalu-
  lokator-
  zarządca-
  nowa ustawa 2015-
  deklaracja-
  kartoteka (IOK)         
  WSI
  18050 odwiedziny