t1 t2 t3 t4

Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Wrocławia obowiązujące od 1.02.2015

Poniżej zamieszczamy tekst znowelizowanej ustawy wraz z widocznymi poprawkami.

dokument Adobe Reader Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - nowelizacja.

Do przeglądania w/w dokumentów wymagany jest program Adobe Reader. Do pobrania. tutaj.

kontakt-
wzory umów-
wzory uchwał WM-
wzór pełnomocnictwa-
wzory regulaminów-
ubezpieczenia WM-
właściciel lokalu-
lokator-
zarządca-
nowa ustawa 2015-
deklaracja-
kartoteka (IOK)         
WSI
18051 odwiedziny