t1 t3 t4

Wzory uchwał Wspólnot Mieszkaniowych


Uchwały dotyczące wspólnot mieszkaniowych przy ul. Gołężyckiej i Gwareckiej we Wrocławiu przewidzianych do udziału w projekcie modyfikacji systemu opomiarowania zużycia wody z wykorzystaniem wodomierzy odczytywanych zdalnie.

dokument Adobe Reader [WZÓR] - uchwała - wyposażenie nieruchomości w wodomierze odczytywanych zdalnie.

dokument Adobe Reader [WZÓR] - uchwała - przyjęcie regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków uwzględniającego zdalne odczyty wodomierzy.

dokument Adobe Reader Harmonogram wymiany wodomierzy Gwarecka/Gołężycka - termin IWzory uchwał na zebrania Wspólnot Mieszkaniowych:


dokument Adobe Reader 1. [WZÓR] Uchwała nr 1 - zatwierdzenia sprawozdania z działalności oraz kosztów części wspólnej nieruchomości oraz udzielenia absolutorium zarządcy/zarządowi.

dokument Adobe Reader 2. [WZÓR] Uchwała nr 2 - przyjęcie rocznego planu gospodarczego oraz ustalenie wysokości opłat.

dokument Adobe Reader 3. [WZÓR] Uchwała nr 3 - ewidencja księgowa.

dokument Adobe Reader 4. [WZÓR] Uchwała - powierzenie przetwarzania danych osobowych spółce KOO.

dokument Adobe Reader 5. [WZÓR] Uchwała - wykonanie remontu części nieruchomości wspólnej przekraczającego zwykły zakres zarządu dla wspólnot posiadających fundusz remontowy z udziałem lokali Gminy Wrocław.

dokument Adobe Reader 6. [WZÓR] Uchwała - wykonanie remontu części nieruchomości wspólnej przekraczającego zwykły zakres zarządu dla wspólnot z funduszem remontowym i bez lokali Gminy Wrocław.

dokument Adobe Reader 7. [WZÓR] Uchwała - wykonanie remontu części nieruchomości wspólnej przekraczającego zwykły zakres zarządu dla wspólnot bez funduszu remontowego z udziałem lokali Gminy Wrocław.

dokument Adobe Reader 8. [WZÓR] Uchwała - wykonanie remontu części nieruchomości wspólnej przekraczającego zwykły zakres zarządu dla wspólnot bez funduszu remontowego i bez lokali Gminy Wrocław.

dokument Adobe Reader 9. [WZÓR] Uchwała - wykonanie projektu/ekspertyzy/audytu części nieruchomości wspólnej przekraczającego zwykły zakres zarządu dla wspólnot posiadających fundusz remontowy z udziałem lokali Gminy Wrocław.

dokument Adobe Reader 10. [WZÓR] Uchwała - wykonanie projektu/ekspertyzy/audytu części nieruchomości wspólnej przekraczającego zwykły zakres zarządu dla wspólnot posiadających fundusz remontowy bez udziału lokali Gminy Wrocław.

dokument Adobe Reader 11. [WZÓR] Uchwała - wykonanie projektu/ekspertyzy/audytu części nieruchomości wspólnej przekraczającego zwykły zakres zarządu dla wspólnot bez funduszu remontowego z udziałem lokali Gminy Wrocław.

dokument Adobe Reader 12. [WZÓR] Uchwała - wykonanie projektu/ekspertyzy/audytu części nieruchomości wspólnej przekraczającego zwykły zakres zarządu dla wspólnot bez funduszu remontowego bez udziału lokali Gminy Wrocław.

dokument Adobe Reader 13. Oświadczenie w sprawie przesyłania e-dokumentów i aktualizacji adresu e-mail.

dokument Adobe Reader 14. Załącznik do oświadczenia w sprawie przesyłania e-dokumentów (wzór treści uchwały nr 3/2015).

dokument Adobe Reader 15. Załącznik do uchwały o powierzeniu przetwarzania danych osobowych..

dokument Adobe Reader 16. Uchwała - zasady wpłat na fundusz remontowy.

Do przeglądania w/w dokumentów wymagany jest program Adobe Reader. Do pobrania tutaj.

kontakt-
wzory umów-
wzory uchwał WM-
wzór pełnomocnictwa-
wzory regulaminów-
ubezpieczenia WM-
właściciel lokalu-
lokator-
zarządca-
nowa ustawa 2015-
deklaracja-
kartoteka (IOK)         
WSI
72448 odwiedziny