t1 t2 t3 t4

Wzory uchwał Wspólnot Mieszkaniowych


Wzory uchwał na zebrania Wspólnot Mieszkaniowych:


dokument Adobe Reader 1. [WZÓR] Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności oraz kosztów części wspólnej nieruchomości za rok 20xx i udzielenia absolutorium zarządowi / zarządcy* nieruchomości.

dokument Adobe Reader 2. [WZÓR] Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną oraz ustalenia wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w 20xx roku.

dokument Adobe Reader 3. [WZÓR] Uchwała w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych - RODO.

dokument Adobe Reader 4. [WZÓR] Uchwała w sprawie otwarcia i dysponowania rachunkami bankowymi.

dokument Adobe Reader 5. [WZÓR] Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu rozliczania gazu /tylko wspólnoty posiadające wspólne przyłącza gazowe, uchwała NIE DOTYCZY osób posiadających indywidualne umowy na dostawę gazu/.

dokument Adobe Reader 6. [WZÓR] Uchwała w sprawie przyjęcia Aneksu Nr 1 do regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej /tylko wspólnoty wyposażone zarówno we wspólne instalacji ciepłej wody i centralnego grzewania/.

dokument Adobe Reader 7. [WZÓR] Uchwała w sprawie zmiany zapisów umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną /dotyczy wyłącznie wspólnot bez udziału lokali Gminy Wrocław i mających jednocześnie nie więcej niż 7 lokali - tzw. małe wspólnoty/.

dokument Adobe Reader 8. [WZÓR] Uchwała - wykonanie remontu części nieruchomości wspólnej przekraczającego zwykły zakres zarządu dla wspólnot posiadających fundusz remontowy z udziałem lokali Gminy Wrocław.

dokument Adobe Reader 9. [WZÓR] Uchwała - wykonanie remontu części nieruchomości wspólnej przekraczającego zwykły zakres zarządu dla wspólnot z funduszem remontowym i bez lokali Gminy Wrocław.

dokument Adobe Reader 10. [WZÓR] Uchwała - wykonanie remontu części nieruchomości wspólnej przekraczającego zwykły zakres zarządu dla wspólnot bez funduszu remontowego z udziałem lokali Gminy Wrocław.

dokument Adobe Reader 11. [WZÓR] Uchwała - wykonanie remontu części nieruchomości wspólnej przekraczającego zwykły zakres zarządu dla wspólnot bez funduszu remontowego i bez lokali Gminy Wrocław.

dokument Adobe Reader 12. [WZÓR] Uchwała - wykonanie projektu/ekspertyzy/audytu części nieruchomości wspólnej przekraczającego zwykły zakres zarządu dla wspólnot posiadających fundusz remontowy z udziałem lokali Gminy Wrocław.

dokument Adobe Reader 13. [WZÓR] Uchwała - wykonanie projektu/ekspertyzy/audytu części nieruchomości wspólnej przekraczającego zwykły zakres zarządu dla wspólnot posiadających fundusz remontowy bez udziału lokali Gminy Wrocław.

dokument Adobe Reader 14. [WZÓR] Uchwała - wykonanie projektu/ekspertyzy/audytu części nieruchomości wspólnej przekraczającego zwykły zakres zarządu dla wspólnot bez funduszu remontowego z udziałem lokali Gminy Wrocław.

dokument Adobe Reader 15. [WZÓR] Uchwała - wykonanie projektu/ekspertyzy/audytu części nieruchomości wspólnej przekraczającego zwykły zakres zarządu dla wspólnot bez funduszu remontowego bez udziału lokali Gminy Wrocław.

dokument Adobe Reader 16. Oświadczenie w sprawie przesyłania e-dokumentów i aktualizacji adresu e-mail.

dokument Adobe Reader 17. Załącznik do oświadczenia w sprawie przesyłania e-dokumentów (wzór treści uchwały nr 3/2015).

dokument Adobe Reader 18. [WZÓR] Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego.

Do przeglądania w/w dokumentów wymagany jest program Adobe Reader. Do pobrania tutaj.

kontakt-
wzory umów-
wzory uchwał WM-
wzór pełnomocnictwa-
wzory regulaminów-
ubezpieczenia WM-
właściciel lokalu-
lokator-
zarządca-
nowa ustawa 2015-
deklaracja-
kartoteka (IOK)         
WSI
18057 odwiedziny